Thumbnail Image 1
Thumbnail Image 1

C42012AC

Rele Octal 12VAC 10Amp.

Ficha

Thumbnail Image 1

C42012DC

Rele Octal 12VDC 10Amp.

Ficha

Thumbnail Image 1

C42024AC

Rele Octal 12VAC 10Amp.

Ficha

Thumbnail Image 1

C42024DC

Rele Octal 24VDC 10Amp.

Ficha

Thumbnail Image 1

C42115AC

Rele Octal 115VAC 10Amp.

Ficha

Thumbnail Image 1

C42230AC

Rele Octal 230VAC 10Amp.

Ficha

Thumbnail Image 1

C43012AC

Rele Undecal 12VAC 10Amp.

Ficha

Thumbnail Image 1

C43012DC

Rele Undecal 12VDC 10Amp.

Ficha

Thumbnail Image 1

C43024AC

Rele Undecal 24VAC 10Amp.

Ficha